Εργασίες

    

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα κοινοβουλευτικών επιτροπών

 

Δευτέρα
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
     
Τρίτη
Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας
Επιτροπή Παιδείας
Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών
     
Τετάρτη
Επιτροπή Νομικών
Επιτροπή Προσφύγων - Εγκλωβισμένων - Αγνοουμένων - Παθόντων
     
Πέμπτη
Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Επιτροπή Υγείας
Επιτροπή Άμυνας
Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων
Επιτροπή Εσωτερικών
 
Παρασκευή
Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Επιτροπή Περιβάλλοντος
     

 

Σημ.:  Η Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων των Επιτροπών και της Ολομέλειας, αναρτάται μόλις οριστικοποιηθεί. Μέχρι την ύπαρξη νέας Ημερήσιας Διάταξης, παραμένει αναρτημένη η προηγούμενη μετά από αίτημα των κοινοβουλευτικών συντακτών.

Σημ. 2 : Οι νόμοι μετά την ψήφιση από τη Βουλή δημοσιεύονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας .

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων