Εργασίες

    

Νομοθετικό έργο

 

 Σημ. : Οι νόμοι και οι αποφάσεις της Βουλής κοινοποιούνται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος, μέσα σε δεκαπέντε μέρες από την κοινοποίησή τους στο γραφείο του, υποχρεούται να τα εκδώσει με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων