Εργασίες

    

Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων

Συνεδρία Βουλής ημερομηνίας 13  Ιουλίου 2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, έγγραφα, εκθέσεις

Κατατέθηκαν από τους υπουργούς

Παραπέμπονται στις επιτροπές

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.151-2018).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.152-2018).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.153-2018).

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με ημερομηνία 5 Ιουλίου 2018 σχετικά με την εκμίσθωση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας βιομηχανικών οικοπέδων σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2017 έως 31η Μαρτίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 18(2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου αρ. 74 του 1988.

(Αρ. Φακ. 06.03.003.001).

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Ειδικά εντάλματα πληρωμής

(αρ. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24) του 2018 αποσταλέντα από το Υπουργείο Οικονομικών στις 28 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2018 Νόμου του 2017

[Νόμος αρ. 51(ΙΙ) του 2017].

(Αρ. Φακ. 13.04.001).

Οικονομικών Οικονομιών και Προϋπολογισμού
Ειδικό Ένταλμα Πληρωμής για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών οικονομικών φορέων που υπάγονται στο ίδιο Υπουργείο με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 14 και 15 των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου του 2016.

(Αρ. Φακ. 13.04.004).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ειδικά Εντάλματα Μεταφοράς για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ ομάδων/υποομάδων του προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο κεφάλαιο με έγκριση του Προϊσταμένου του Οικονομικού Φορέα.

(Αρ. Φακ. 13.04.005).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ειδικό ένταλμα πληρωμής

(αρ. 2) του 2018, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2018, του προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 2018 Νόμου του 2018 [Ν. 13(ΙΙ)/2018].

(Αρ. Φακ. 10.04.003).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού

 

Έγγραφο

Κατατέθηκε  από

Παραπέμπεται  στην  επιτροπή

Ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2018, για την επιλογή για διορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο του προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3(2)(β) των περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμων του 1988 έως 2013.

(Αρ. Φακ. 22.10.003).

Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου Κοινοποιήθηκε σε όλους τους βουλευτές.

 

 Προτάσεις  νόμου

Κατατέθηκαν  από

Παραπέμπονται  στις  επιτροπές

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός)

(Αρ. 3) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.02.059.074-2018).

Ζαχαρία Κουλία και Μιχάλη Γιωργάλλα, βουλευτές εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου και Παύλο Μυλωνά, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού Παιδείας και Πολιτισμού
Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.02.059.075-2018).

Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.02.059.076-2018).

Άριστο Δαμιανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Γεώργιο Γεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Μιχάλη Γιωργάλλα, βουλευτή Αλληλεγγύης και Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία-Πολιτών Νομικών
Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός)

(Αρ. 3) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.02.059.074-2018).

Ζαχαρία Κουλία και Μιχάλη Γιωργάλλα, βουλευτές εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου και Παύλο Μυλωνά, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού Παιδείας και Πολιτισμού
Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.02.059.075-2018).

Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.02.059.076-2018).

Άριστο Δαμιανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Γεώργιο Γεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Μιχάλη Γιωργάλλα, βουλευτή Αλληλεγγύης και Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία-Πολιτών Νομικών