Εργασίες

    

Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων

Συνεδρία Βουλής ημερομηνίας 7 Απριλίου 2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων

Νομοσχέδια, κανονισμοί, έγγραφα, εκθέσεις

Κατατέθηκαν από τους υπουργούς

Παραπέμπονται στις επιτροπές

Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.065-2017).

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Γεωργίας και Φυσικών πόρων
Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών και για συναφή θέματα Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.066-2017).

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
O περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.067-2017).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.068-2017).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.069-2017).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2017 Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.070-2017).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.071-2017).

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που Προορίζονται για την Παραγωγή Φρούτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.027-2017).

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Γεωργίας και Φυσικών πόρων
Οι περί Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.028-2017).

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.029-2017).

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.030-2017).

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Οι περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.031-2017).

Υγείας Υγείας
Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2016 σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του συντάγματος.

(Αρ. Φακ. 13.06.001).

Οικονομικών Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

 

'Εκθεση

Κατατέθηκε απο

Παραπέμπεται   στην    επιτροπή

Τριμηνιαία Έκθεση της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017, για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 139(Ι) του 2014].

(Αρ. Φακ. 13.29.003.004).

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Οικονομικών και Προϋπολογισμού

 

 

 

 

    Σχέδιο ψηφίσματος

Κατατέθηκε απο

Παραπέμπεται   στην    επιτροπή

Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων που καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ζητήσει τη λήψη αμοιβαίων ενεργειών που θα συμβάλουν στη δημιουργία θετικού κλίματος στα πλαίσια των συνομιλιών.

(Αρ. Φακ. 23.10.001).

Γιώργο Περδίκη,πρόεδρο Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Κοινοποιήθηκε σε όλους τους βουλευτές.

 

 

                             Πρότασεις  Νόμου

Κατατέθηκαν  από

Παραπέμπονται   στις   επιτροπές

Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.02.058.032-2017).

Κωστής Ευσταθίου, βουλευτής Σοσιαλδημοκρατικού Κινήματος ΕΔΕΚ Νομικών
Ο περί Φορολογίας Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων και Λαχείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.02.058.033-2017).

Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Άννα Θεολόγου  εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.02.058.034-2017).

Μαρίνο Σιζόπουλο εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ Άμυνας
Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.02.058.035-2017).

Ζαχαρία Κουλία, Βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου Οικονομικών και Προϋπολογισμού