Εργασίες

    

Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων

Συνεδρία Βουλής ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, έγγραφα, εκθέσεις

Κατατέθηκαν από τους υπουργούς

Παραπέμπονται στις επιτροπές

Ο περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.128-2017).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.129-2017).

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

 

                       Έγγραφα

Κατατέθηκαν  από

Παραπέμπονται στις επιτροπές

Έγγραφο (Αρ. 1/2017), ημερ. 7 Ιουλίου 2017, που αφορά την απασχόληση έκτακτων υπαλλήλων στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, σύμφωνα με τον περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμο του 1985 έως 1999.

(Αρ. Φακ. 10.10.019).

Επίτροπο Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών εκ μέρους του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2017, για την επιλογή για διορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο του προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3(2)(β) των περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμων του 1988 έως 2013.

(Αρ. Φακ. 22.10.003).

Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου Κοινοποιήθηκε σε όλους τους βουλευτές.

 

                             Προτάση  Νόμου

Κατατέθηκε  από

Παραπέμπεται  στις    επιτροπές

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.02.058.069-2017).

Ελένη Μαύρουεκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις Εσωτερικών
Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.02.058.070-2017).

Ελένη Μαύρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις Εσωτερικών
Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.02.058.071-2017).

Αβέρωφ Νεοφύτου,Μάριο Μαυρίδη  και  Ονούφριο Κουλλά  εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.02.058.072-2017).

Αβέρωφ Νεοφύτου,Μάριο Μαυρίδη  και  Ονούφριο Κουλλά  εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.02.058.073-2017).

Αβέρωφ Νεοφύτου, Μάριο Μαυρίδη  και  Ονούφριο Κουλλά

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού

Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.02.058.074-2017).

Αβέρωφ Νεοφύτου,Μάριο Μαυρίδη  και  Ονούφριο Κουλλά  εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.02.058.075-2017).

Αβέρωφ Νεοφύτου, Μάριο Μαυρίδη και  Ονούφριο Κουλλά  εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.02.058.076-2017).

Αβέρωφ Νεοφύτου, Μάριο Μαυρίδη  και  Ονούφριο Κουλλά  εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.02.058.077-2017).

Αβέρωφ Νεοφύτου, Μάριο Μαυρίδη  και  Ονούφριο Κουλλά  εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Διενέργειας Εράνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.02.058.078-2017).

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, Ευανθία Σάββα  και Ειρήνη Χαραλαμπίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.02.058.079-2017).

 

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου  εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος Παιδείας και Πολιτισμού