Εργασίες

    

Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων

Συνεδρία Βουλής ημερομηνίας 8  Ιουνίου 2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, έγγραφα, εκθέσεις

Κατατέθηκαν από τους υπουργούς

Παραπέμπονται στις επιτροπές

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.124-2018).

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.125-2018).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.126-2018).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Ο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.127-2018).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.128-2018).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Οι περί Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Θέση Λειτουργού Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.055.055-2018).

Οικονομικών Νομικών
Έκθεση, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2018, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προς την Αρχή Λιμένων Κύπρου για μεταφορά πιστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4(2) του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2018 Νόμου του 2018 [Ν.21(ΙΙ)/2018].

(Αρ. Φακ. 10.04.002.001).

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2018, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις επενδύσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι την 31η Μαρτίου 2018.

(Αρ. Φακ. 11.06.001).

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Έκθεση

Κατατέθηκε από

Παραπέμπεται στην επιτροπή

Έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2018, για ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων σε σχέση με τη μακροπροληπτική πολιτική του έτους 2017 και τις πρόσφατες αποφάσεις μακροπροληπτικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18 του περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου του 2015.

[Νόμος αρ. 6(Ι) του 2015)].

(Αρ. Φακ. 13.29.003.002).

Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Κοινοποιήθηκε σε όλους τους βουλευτές.

 

 Προτάσεις  νόμου

Κατατέθηκαν  από

Παραπέμπονται  στις  επιτροπές

Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.02.059.049-2018).

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Εσωτερικών
Ο περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.02.059.050-2018).

Μαριέλλα Αριστείδου,Ονούφριο Κουλλά,Κυριάκο Χατζηγιάννη και Ελένη Σταύρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων
Ο περί Στοιχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.02.059.051-2018).

Χρίστο Ορφανίδη, βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος,Γιώργο Λιλλήκα, βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργο Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Χρίστο Χρίστου, βουλευτή του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, και Άννα Θεολόγου, ανεξάρτητη βουλευτή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.02.059.052-2018).

Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Μαρίνο Σιζόπουλο εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ,Μιχάλη Γιωργάλλα, βουλευτή της Αλληλεγγύης και Γιώργο Περδίκη, πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Εσωτερικών