Εργασίες

    

Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων

Συνεδρία Βουλής ημερομηνίας  13 Δεκεμβρίου 2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, έγγραφα, εκθέσεις

Κατατέθηκαν από τους υπουργούς

Παραπέμπονται στις επιτροπές

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2016 Νόμος του 2016 (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.207-2017).

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ενημερωτικοί κατάλογοι αποσταλέντες από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2017, που αφορούν τη δημοτική και μέση εκπαίδευση και περιλαμβάνουν επακριβή στοιχεία για τις κενωθείσες θέσεις, τη διάρκεια των αναγκών που προέκυψαν και την ημερομηνία πρόσληψης και λήξης συμβολαίου που δίδεται σε συμβασιούχο εκπαιδευτικό ή σε εργοδοτούμενο καθορισμένης διάρκειας για την κάλυψη των αναγκών αυτών για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 16 του περί Προϋπολογισμού του 2017 Νόμου του 2016

[Ν. 47(ΙΙ)/2016].

(Αρ. Φακ. 13.15.002).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2016 Νόμος του 2016 (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.207-2017).

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ενημερωτικοί κατάλογοι αποσταλέντες από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2017, που αφορούν τη δημοτική και μέση εκπαίδευση και περιλαμβάνουν επακριβή στοιχεία για τις κενωθείσες θέσεις, τη διάρκεια των αναγκών που προέκυψαν και την ημερομηνία πρόσληψης και λήξης συμβολαίου που δίδεται σε συμβασιούχο εκπαιδευτικό ή σε εργοδοτούμενο καθορισμένης διάρκειας για την κάλυψη των αναγκών αυτών για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 16 του περί Προϋπολογισμού του 2017 Νόμου του 2016

[Ν. 47(ΙΙ)/2016].

(Αρ. Φακ. 13.15.002).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού

 

Σχέδια ψηφίσματος

Κατατέθηκαν από

Παραπέμπονται

Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων για καταδίκη των απαράδεκτων και προκλητικών δηλώσεων του Προέδρου της Τουρκίας με τις οποίες αμφισβήτησε τη Συνθήκη της Λωζάνης.

(Αρ. Φακ. 23.10.001).

Χρίστο Χρίστου, πρόεδρο Εθνικού Λαϊκού Μετώπου Κοινοποιήθηκε σε όλους τους βουλευτές.
Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων που υποστηρίζει ότι η μόνη βιώσιμη λύση στην ισραηλινοπαλαιστινιακή διένεξη είναι η λύση δύο ξεχωριστών κρατών, στα όρια του 1967, με κοινή πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ.

(Αρ. Φακ. 23.10.001).

Νίκο Τορναρίτη

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού

Κοινοποιήθηκε σε όλους τους βουλευτές.