Εργασίες

    

Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων

Συνεδρία Βουλής ημερομηνίας 10  Μαρτίου 2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων

Νομοσχέδια, κανονισμοί, έγγραφα, εκθέσεις

Κατατέθηκαν από τους υπουργούς

Παραπέμπονται στις επιτροπές

Ο περί Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.044-2017).

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.045-2017).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.046-2017).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.047-2017).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Οι περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.020-2017).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.021-2017).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.022-2017).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Οι περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.048.100-2011).

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Οι περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Διαδικασία Έρευνας και Σύνταξης Πορίσματος της Επιτροπής) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.048.107-2011).

Οικονομικών Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως  

 

 

Οι περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.049.063-2012).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Οι περί Οργανισμού Νεολαίας - Θέση Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.050.013-2013).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Οι περί Οργανισμού Νεολαίας - Θέση Λειτουργού Λογιστηρίου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.050.014-2013).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.050.028-2013).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Συντάξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.050.029-2013).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.050.069-2013).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Οι περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.051.055-2014).

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Οι περί Λαχείου Πρόνοιας (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.051.061-2014).

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και Εξαρτωμένους τους) (Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.051.067-2014).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Οι περί Πτώχευσης (Τέλη και Δικαιώματα του Επίσημου Παραλήπτη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.052.023-2015).

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Οικονομικών και Προϋπολογισμού

και

Εσωτερικών

Οι περί Εταιρειών (Εκκαθάριση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.052.024-2015).

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Οικονομικών και Προϋπολογισμού

και

Εσωτερικών

Οι περί Οργανισμού Νεολαίας (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.052.028-2015).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Οι περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.052.036-2015).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.052.055-2015).

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Οι περί Παραχώρησης Αφορολόγητου Πετρελαίου για Γεωργικούς Σκοπούς (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.052.072-2015).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Οι περί Υπουργείου Οικονομικών (Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών - Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Λειτουργού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών και Λογιστικού Λειτουργού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών) (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.010-2016).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Οι περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.013-2016).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.014-2016).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Οι περί Αποχετεύσεων Λάρνακας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.015-2016).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Οι περί Αποχετεύσεων Πάφου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.016-2016).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Οι περί Αποχετεύσεων Παραλιμνίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.017-2016).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Οι περί Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.018-2016).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Οι περί Αποχετεύσεων Αθηένου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.019-2016).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.028-2016).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Οι περί Στοιχημάτων (Επιβλητέα Τέλη) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.035-2016).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.037-2016).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.040-2016).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Χώροι Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.049-2016).

Εσωτερικών Περιβάλλοντος
Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Άγριων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.050-2016).

Εσωτερικών Περιβάλλοντος
Οι περί Εισροών και Εκροών του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για Συναφή Θέματα Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.052-2016).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Οι περί Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Θέση Προϊσταμένου Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.061-2016).

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.067-2016).

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Οι περί Αποχετεύσεων Απλικίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.070-2016).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Οι περί Αποχετεύσεων Αστρομερίτη-Περιστερώνας-Ακακίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.071-2016).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Οι περί Αποχετεύσεων Παλαιχωρίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.072-2016).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Οι περί Αποχετεύσεων Σολέας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.073-2016).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Οι περί Αποχετεύσεων Αγρού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.074-2016).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Οι περί Αποχετεύσεων Κυπερούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.075-2016).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Οι περί Αποχετεύσεων Πάνω Κυβίδων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.076-2016).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Οι περί Αποχετεύσεων Πελενδρίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.077-2016).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Οι περί Αποχετεύσεων Αγγλισίδων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.078-2016).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Καθίδρυση Εφοριακού Συμβουλίου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.090-2016).

Οικονομιών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Οι περί Τμήματος Φορολογίας - Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Φορολογίας, Λειτουργού Φορολογίας, Ανώτερου Βοηθού Λειτουργού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Βοηθού Φορολογίας Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.097-2016).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Οι περί Σχεδίων Υπηρεσίας Τμήματος Φορολογίας Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.098-2016).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.001-2017).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Θέση Ανώτερου Λειτουργού Εκπαίδευσης (Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση) (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.002-2017).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Οι περί της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Συμβουλευτική Επιτροπή) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.003-2017).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Εγγραφή των Προμηθευτών σε Μητρώο, Καταχώριση των Ποικιλιών και του Κοινού Καταλόγου Ποικιλιών) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.004-2017).

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Σήμανση, Σφράγισμα και Συσκευασία του Πολλαπλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που Προορίζονται για την Παραγωγή Φρούτων) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.005-2017).

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών Δρόμων και Εξαγωγή Δασικών Προϊόντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.007-2017).

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.008-2017).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.009-2017).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.010-2017).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Πρώτη Έκθεση της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5(1) και 5(3) του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου του 2015 [Νόμος αρ. 65(Ι) του 2015].

(Αρ. Φακ. 13.24.007).

Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Οικονομικών και Προϋπολογισμού και

Εσωτερικών

 

 

 

 

 

                             Πρόταση  Νόμου

Κατατέθηκε  από

Παραπέμπεται   στην  επιτροπή