Εργασίες

    

Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων

Συνεδρία Βουλής ημερομηνίας  16 Φεβρουαρίου 2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, έγγραφα, εκθέσεις

Κατατέθηκαν από τους υπουργούς

Παραπέμπονται στις επιτροπές

Ο περί των Μέτρων Συμμόρφωσης των Χρηστών Βάσει του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την Πρόσβαση στους Γενετικούς Πόρους και το Δίκαιο και Ισότιμο Καταμερισμό των Οφελών που Απορρέουν από τη Χρησιμοποίησή τους στην Ένωση Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.009-2018).

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.010-2018).

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Ρυθμίσεως των Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Αγνοούμενων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.011-2018).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.012-2018).

Εσωτερικών Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων
Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.013-2018).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.014-2018).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.015-2018).

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.016-2018).

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.017-2018).

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.018-2018).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.019-2018).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Ο περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.020-2018).

Υγείας Υγείας
Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.021-2018).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.022-2018).

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.023-2018).

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.024-2018).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.025-2018).

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.026-2018).

Εσωτερικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.027-2018).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.028-2018).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.029-2018).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.030-2018).

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί της Σύμβασης της Χάγης για τη Διεθνή Προστασία των Ενηλίκων (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.031-2018).

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.032-2018).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.033-2018).

Εσωτερικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.034-2018).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.035-2018).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.036-2018).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.037-2018).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.038-2018).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Ο περί Διαθηκών και Διαδοχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.039-2018).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.040-2018).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.041-2018).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.042-2018).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.043-2018).

Εσωτερικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.044-2018).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.045-2018).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.046-2018).

Εσωτερικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.047-2018).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.048-2018).

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Ο περί της Συνθήκης της Ρώμης για τη Σύσταση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.049-2018).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.050-2018).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Ο περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.051-2018).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.052-2018).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.053-2018).

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.054-2018).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.055-2018).

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Οργανισμού Νεολαίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.056-2018).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.057-2018).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.058-2018).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.059-2018).

Υγείας Υγείας
Οι περί Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας - Θέση Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.055.001-2018).

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Οι περί Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων - Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.055.004-2018).

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.055.005-2018).

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Οι περί Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού - Θέση Ανώτερου Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών (Σχέδια Υπηρεσίας)

Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.055.006-2018).

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Οι περί Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας - Θέση Λειτουργού Αεροπορικών Κινήσεων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.055.007-2018).

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Οι περί Υπουργείου Οικονομικών - Θέση Λειτουργού Ελέγχου Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.055.008-2018).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου - Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.055.009-2018).

Εσωτερικών Νομικών
Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας - Θέση Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.055.010-2018).

Υγείας Υγείας
Οι περί Φυλακών (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Kανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.055.011-2018).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Οι περί Σχολής Κωφών - Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.055.012-2018).

Παιδείας και Πολιτισμού Νομικών
Οι περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.048.100-2011).

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.050.069-2013).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Οι περί Λαχείου Πρόνοιας (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.051.061-2014).

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και Εξαρτωμένους τους) (Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.051.067-2014).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Οι περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.052.036-2015).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Οι περί Υπουργείου Οικονομικών (Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών - Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Λειτουργού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών και Λογιστικού Λειτουργού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών) (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.010-2016).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.028-2016).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Οι περί Στοιχημάτων (Επιβλητέα Τέλη) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.035-2016).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Χώροι Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.049-2016).

Εσωτερικών Περιβάλλοντος
Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Άγριων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.050-2016).

Εσωτερικών Περιβάλλοντος
Οι περί Εισροών και Εκροών του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για Συναφή Θέματα Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.052-2016).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Οι περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.053.082-2016).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Εγκαταστάτες Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίου) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.011-2017).

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Οι περί Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - Θέση Ανώτερου Ταχυδρομικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.042-2017).

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Οι περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά (Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.045-2017).

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Νομικών
Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.051-2017).

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.068-2017).

Οικονομικών Παιδείας και Πολιτισμού
Οι περί Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως - Θέση Λειτουργού Εγκληματολογικών Ερευνών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.074-2017).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Οι περί Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού - Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Α΄ και Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Ανταγωνισμού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.076-2017).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί)

(Αρ. 2) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.083-2017).

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Οι περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Τεχνητοί Ύφαλοι) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.085-2017).

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Οι περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Γενικοί Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.086-2017).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.087-2017).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Οι περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων (Ελάχιστα Κριτήρια Αναγνώρισης, Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.088-2017).

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Διοίκηση - Θέσεις Πρώτου Επιμελητή, Ανώτερου Επιμελητή, Επιμελητή 1ης Τάξεως και Επιμελητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.089-2017).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.090-2017).

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2)

Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.092-2017).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2)

Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.093-2017).

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Νομικών
Οι περί Νομικής Υπηρεσίας - Θέση Δικηγόρου της Δημοκρατίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.094-2017).

Οικονομικών Νομικών
Οι περί Υπουργείου Οικονομικών - Διοίκηση - Θέσεις Οικονομικού Διευθυντή και Οικονομικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.095-2017).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική Κάνναβη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.096-2017).

Υγείας Υγείας
Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.097-2017).

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Οι περί Μηχανοκινήτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.098-2017).

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Οι περί Υπουργικού Συμβουλίου - Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.099-2017).

Οικονομικών Νομικών
Οι περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Σχέδιο Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.03.054.100-2017).

Οικονομικών Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Τριμηνιαία έκθεση προόδου, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2018, από τον Έφορο Φορολογίας για την κατάσταση των οφειλόμενων φόρων μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Δέκατου Παραρτήματος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου

[Νόμος αρ. 95(Ι) του 2000].

(Αρ. Φακ. 13.36.002).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ειδικά εντάλματα πληρωμής

(αρ. 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70 και 71) του 2017 αποσταλέντα από το Υπουργείο Οικονομικών στις 8 Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2017 Νόμου του 2016

[Νόμος αρ. 47(ΙΙ) του 2016].

(Αρ. Φακ. 13.04.001).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Έκθεση, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2018, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2017 Νόμου του 2017

[Νόμος αρ.17(ΙΙ) του 2017].

(Αρ. Φακ. 10.04.002.001).

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2018, για την Απασχόληση, την Ανεργία και την Αγορά Εργασίας:

α) Νέες Θέσεις Εργασίας, Κενές Θέσεις και Ανεργία-Νοέμβριος 2017,

β) Εγγεγραμμένοι Άνεργοι-Νοέμβριος 2017,

γ) Έρευνα Εργατικού Δυναμικού- 3ο τρίμηνο του 2017.

(Αρ. Φακ. 09.41.002)

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 3) του 2017 του Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4(1) του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2017 Νόμου του 2017 [Νόμος αρ. 25(ΙΙ) του 2017].

(Αρ. Φακ. 10.04.003).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 4) του 2017 του Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4(1) του περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2017 Νόμου του 2017

[Νόμος αρ. 12(ΙΙ) του 2017].

(Αρ. Φακ. 10.04.003).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ενημερωτικοί κατάλογοι αποσταλέντες από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, που αφορούν τη δημοτική και μέση εκπαίδευση και περιλαμβάνουν επακριβή στοιχεία για τις κενωθείσες θέσεις, τη διάρκεια των αναγκών που προέκυψαν και την ημερομηνία πρόσληψης και λήξης συμβολαίου που δίδεται σε συμβασιούχο εκπαιδευτικό ή σε εργοδοτούμενο καθορισμένης διάρκειας για την κάλυψη των αναγκών αυτών για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 16 του περί Προϋπολογισμού του 2017 Νόμου του 2016

[Νόμος αρ. 47(ΙΙ) του 2016].

(Αρ. Φακ. 13.15.002).

Παιδείας και Πολιτισμού Παιδείας και Πολιτισμού
Μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2018, για την Απασχόληση, την Ανεργία και την Αγορά Εργασίας:

α) Νέες Θέσεις Εργασίας, Κενές Θέσεις και Ανεργία-Δεκέμβριος 2017,

β) Εγγεγραμμένοι Άνεργοι-Δεκέμβριος 2017.

(Αρ. Φακ. 09.41.002).

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Έκθεση, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2018, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2017 Νόμου του 2017

[Νόμος αρ.17(ΙΙ) του 2017].

(Αρ. Φακ. 10.04.002.001).

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ετήσια Έκθεση από το Τμήμα Δασών, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2018, αναφορικά με αδικήματα που έτυχαν συμβιβασμού (Εξώδικης Ρύθμισης) για το έτος 2017, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 55Α του περί Δασών Νόμου του 2012

[Νόμος αρ. 25(Ι) του 2012].

(Αρ. Φακ. 22.12.001).

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κοινοποιήθηκε σε όλους τους βουλευτές.
Ειδικό ένταλμα πληρωμής

(αρ. 1) του 2017, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2018, του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4(1) του περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2017 Νόμου του 2017

[Νόμος αρ. 5(ΙΙ) του 2017].

(Αρ. Φακ. 10.04.003).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Έκθεση όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού προς το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (Πίνακας αρ. 1 του 2017), ημερ. 29 Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2017 Νόμου του 2017

[Νόμος αρ. 34(ΙΙ) του 2017].

(Αρ. Φακ. 10.04.002.001).

Παιδείας και Πολιτισμού Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ειδικά εντάλματα πληρωμής

(αρ. 72, 73, 74, 75 και 76) του 2017 αποσταλέντα από το Υπουργείο Οικονομικών στις 6 Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2017 Νόμου του 2016

[Νόμος αρ. 47(ΙΙ) του 2016].

(Αρ. Φακ. 13.04.001).

Οικονομικών Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Εξαμηνιαία Έκθεση (περίοδος Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2017) όσον αφορά την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε πρόσωπα τα οποία δε λαμβάνουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και βρίσκονται σε εξαιρετικά επείγουσα ή/και έκτακτη ανάγκη από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερ. 24 Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 11 του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου του 2014

[Νόμος αρ. 109(ΙΙ) του 2014].

(Αρ. Φακ. 11.06.002).

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Εκθέσεις

Κατατέθηκαν  από

Παραπέμπονται στις επιτροπές

Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού για το έτος 2016, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του περί της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008

[Νόμος αρ. 20(Ι) του 2008].

(Αρ. Φακ. 10.01.001.028).

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού Κοινοποιήθηκε σε όλους τους βουλευτές.
Τριμηνιαία Έκθεση της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2017, για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2017 μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2017 προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2014

[Νόμος αρ. 139(Ι) του /2014].

(Αρ. Φακ. 13.29.003.004).

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2017, για την επιλογή για διορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο του προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3(2)(β) των περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμων του 1988 έως 2013.

(Αρ. Φακ. 22.10.003).

Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου Κοινοποιήθηκε σε όλους τους βουλευτές.
Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2016.

(Αρ. Φακ. 05.14.007.001).

Πρόεδρο της Δημοκρατίας Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών
Ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2018, για την επιλογή για διορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο μέλους του διοικητικού συμβουλίου των Δανειστικών Επιτρόπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3(2)(β) των περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμων του 1988 έως 2013.

(Αρ. Φακ. 22.10.003).

Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου Κοινοποιήθηκε σε όλους τους βουλευτές.

 

 Πρότασεις νόμου

Κατατέθηκαν  από

Παραπέμπονται στις  επιτροπές

Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.02.059.002-2018).

Άννα Θεολόγου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου Νομικών
Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.02.059.003-2018).

Κωστή Ευσταθίου,βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.02.059.004-2018).

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων