Εργασίες

    

Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων

Συνεδρία Βουλής ημερομηνίας 13  Οκτωβρίου 2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, έγγραφα, εκθέσεις

Κατατέθηκαν από τους υπουργούς

Παραπέμπονται στις επιτροπές

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.171-2017).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2017, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις επενδύσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι την 30ή Ιουνίου 2017.

(Αρ. Φακ. 11.06.001).

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2017, για την εκμίσθωση, ανταλλαγή ή παραχώρηση άδειας χρήσεως κρατικής γης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18(2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου (Αρ. 74/88), όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση με αρ. 81.862, ημερομηνίας 21ης Δεκεμβρίου 2016.

(Αρ. Φακ. 06.03.003.001).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Έκθεση, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2017, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προς τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4(3) του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2017 Νόμου του 2017 [Ν. αρ. 20(ΙΙ)/2017].

(Αρ. Φακ. 10.04.002.001).

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017.

(Αρ. Φακ. 23.01.058.171-2017).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2017, προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις επενδύσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι την 30ή Ιουνίου 2017.

(Αρ. Φακ. 11.06.001).

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2017, για την εκμίσθωση, ανταλλαγή ή παραχώρηση άδειας χρήσεως κρατικής γης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18(2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου (Αρ. 74/88), όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση με αρ. 81.862, ημερομηνίας 21ης Δεκεμβρίου 2016.

(Αρ. Φακ. 06.03.003.001).

Εσωτερικών Εσωτερικών
Έκθεση, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2017, όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προς τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4(3) του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2017 Νόμου του 2017 [Ν. αρ. 20(ΙΙ)/2017].

(Αρ. Φακ. 10.04.002.001).

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Οικονομικών και Προϋπολογισμού

 

 

Σχέδιο ψηφίσματος

Κατατέθηκε από

Παραπέμπεται  

Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων που αφορά το θέμα της ανόδου των ακροδεξιών νεοναζιστικών και εθνικιστικών κομμάτων σε διάφορα κράτη.

(Αρ. Φακ. 23.10.001).

Γιώργο Λουκαΐδη  εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις Κοινοποιήθηκε σε όλους τους βουλευτές.