Εργασίες

    

Ημερήσια διάταξη ολομέλειας

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ι΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄

31η συνεδρίαση

 

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της έκτακτης συνεδρίας της Βουλής για την Τρίτη, 30 Απριλίου 2013, στις 10.00 π.μ., έχει ως ακολούθως:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:

Νομοθετική εργασία

 

1.

Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.

(Αρ. Φακ. 23.01.054.071-2013).

 

2.

Ο περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)

Νόμος του 2013.

(Αρ. Φακ. 23.01.054.075-2013).

 

3.

Οι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013.

(Αρ. Φακ. 23.03.050.021-2013).

 

4.

Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.

(Πρόταση νόμου).

(Αρ. Φακ. 23.02.054.020-2013).

 

5.

Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013.

(Αρ. Φακ. 23.01.054.078-2013).

 

6.

Ο περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμος του 2012 (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2013.

(Αρ. Φακ. 23.01.054.081-2013).

 

7.

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2013.

(Αρ. Φακ. 23.01.054.082-2013).

 

8.

Ο περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμος του 2012 (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2013.

(Αρ. Φακ. 23.01.054.080-2013).

 

9.

Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013.

(Αρ. Φακ. 23.01.054.083-2013).

 

10.

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.

(Αρ. Φακ. 23.01.054.079-2013).

 

11.

Ο περί της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης (Κυρωτικός) Νόμος του 2013.

(Αρ. Φακ. 23.01.054.085-2013).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:

----------------------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:

----------------------

 

Λευκωσία, 26 Απριλίου 2013

 

Προηγούμενη συνεδρίαση

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων