Εργασίες

 

 

Σημ. : Οι νόμοι μετά την ψήφιση από τη Βουλή δημοσιεύονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας .

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων