Σύνθεση

Back ] Up ] Next ]    

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει ως κύρια αρμοδιότητα να μελετά και να διερευνά, στα πλαίσια της άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατά πόσο τηρούνται στη Δημοκρατία οι διατάξεις του συντάγματος, των διεθνών συμβάσεων και της σχετικής νομοθεσίας που αναφέρονται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στα πλαίσια αυτά η επιτροπή επιλαμβάνεται υποθέσεων που σχετίζονται με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος πολιτών και άλλων προσώπων που διαμένουν στη Δημοκρατία και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις προς τη Βουλή.

 

Μέλη της Επιτροπής:

 

Σοφοκλής Φυττής, πρόεδρος

ΔΗ.ΚΟ.

Αθηνά Κυριακίδου, αναπληρώτρια πρόεδρος

   

Στέλλα Κυριακίδου

ΔΗ.ΣΥ.

Ανδρέας Πιτσιλλίδης

Νίκος Τορναρίτης
   

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά

Α.Κ.Ε.Λ.

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Πανίκκος Σταυριανός

 

Ρούλα Μαυρονικόλα

Κ.Σ. ΕΔΕΚ

 

Γραμματέας

 

Κα. Εφη Σταύρου Ανώτερη Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Τηλ.: 22 407 271

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων