Σύνθεση

Back ] Up ] Next ]    

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών έχει ως βασική αρμοδιότητά της την παρακολούθηση των διάφορων σχεδίων αναπτύξεως, όπως αυτά προγραμματίζονται και υλοποιούνται στην πράξη, και τον έλεγχο των δαπανών του κράτους για υλοποίηση των σχεδίων αυτών.

 

Ειδικότερα, η εν λόγω επιτροπή μελετά νομοθετικά μέτρα που στοχεύουν στον καθορισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, στην ορθή εκτέλεση και διαχείριση των δημόσιων έργων καθώς και στην αποφυγή διασπάθισης του δημόσιου χρήματος.

 

Παράλληλα, η επιτροπή ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο στα θέματα της αρμοδιότητάς της σε όλα τα υπουργεία, μέσω της εξέτασης κάθε χρόνο της ετήσιας έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, των εκθέσεων της ίδιας υπηρεσίας για τους ημικρατικούς οργανισμούς, καθώς και των θεμάτων που εγγράφονται από μέλη του σώματος.

 

Μέλη της Επιτροπής:

 

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος

ΔΗ.ΣΥ.

Σωτήρης Σαμψών, αναπληρωτής πρόεδρος
Χάρης Γεωργιάδης
Πάμπος Παπαγεωργίου

Α.Κ.Ε.Λ.

Άριστος Δαμιανού
Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Γεώργιος Προκοπίου

ΔΗ.ΚΟ.

Άγγελος Βότσης
Φειδίας Σαρίκας

Κ.Σ. ΕΔΕΚ.

Γιώργος Περδίκης

KINHMA ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ

 

Γραμματεία Επιτροπής:

 

Κος. Αντρέας Νεοφύτου, Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Α’ Τηλ.: 22 407 364

Κος. Χρίστος Κολοκασίδης, Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Τηλ.: 22 407 280

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων