Σύνθεση

Back ] Up ]    

Κοινοβουλευτικές επιτροπές

Για τη μεθοδικότερη διεκπεραίωση του κοινοβουλευτικού έργου, το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπουν τη σύσταση και λειτουργία επιτροπών, τη σύνθεση των οποίων αποφασίζει η Επιτροπή Επιλογής.

Οι πολιτικές κομματικές ομάδες στη Βουλή εκπροσωπούνται δεόντως σε κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές διακρίνονται σε μόνιμες, που αντιστοιχούν στα συναφή υπουργεία, σε προσωρινές, σε συνιστώμενες για ορισμένο σκοπό (ad hoc επιτροπές) και σε ειδικές επιτροπές. Κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίσταται το ένα δεύτερο τουλάχιστο του αριθμού των μελών της. Οι αποφάσεις των επιτροπών λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Οι επιτροπές μελετούν τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή για ψήφιση και όλα τα θέματα που εγγράφονται στην ολομέλεια και παραπέμπονται σ’ αυτές. Κάθε επιτροπή μπορεί αυτεπάγγελτα, εκτός από τα θέματα που παραπέμπει σ’ αυτήν η ολομέλεια, με απόφασή της, να εξετάσει, στα πλαίσια της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, και οποιοδήποτε άλλο θέμα συναφές με τις αρμοδιότητές της.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Επιλογής

 1. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
 2. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
 3. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
 4. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας
 5. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
 6. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 7. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
 8. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
 9. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών
 10. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
 11. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας
 12. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών
 13. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
 14. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων
 15. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων
 16. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
 17. Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Κανονισμό της Βουλής
 18. Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες

 

     

Back ] Up ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων